Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Това може да стане след като се договорите с тях за нов погасителен план по заема, като прецените внимателно Вашите възможности, за да може коректно да изплатите дълга си.

Според българското законодателство фирмата, която първоначално Ви е отдала пари и с която имате правни взаимоотношения, има право да прехвърли задължението Ви към трети лица, като задължение на компанията-кредитор е да Ви уведоми за такова действие. В договорът, който сте подписали с компанията, отдала ви средства, трябва ясно и отчетливо да е упомената тази възможност. Този акт на прехвърляне от фирмата-кредитор към колекторска компания се нарича цесия.

След като фирмата-кредитор реши да прехвърли задължението Ви към фирма-колектор, последната е длъжна да Ви уведоми писмено за това, че вече не дължите сумата на фирмата-кредитор, а на компанията, която събира вземания и това влиза в сила от деня, в който получите писмено известие. Имайте предвид, че ако се стигне до съд липсата на писмено уведомление или изпращането на такова е във Ваша полза.

Писменото известие може да бъде получено във Вашата пощенска кутия, като е твърде вероятно куриерът да изисква обратна разписка или подпис, че сте получили уведомлението. Честа практика е обаче, ако не Ви открият на адреса, който сте посочили, такъв тип известия да бъдат залепяни, прикрепяни към входната врата на жилището Ви или дори да го пуснат под нея и това се счита, че сте уведомен.

Добре е да знаете, че към третата страна Вие имате ясни законови права, дори може да направите и Възражение за прихващане срещу фирмата-колектор, ако във Вашия договор не е изрично упомената възможността за прехвърляне на задължението към трета страна или т. нар. цесия. Фирмата, която събира вземания е задължена да спазва действащото законодателство на Република България и да изисква от Вас изплащане на дълга единствено по законов път и всякакви опити за психически или физически тормоз върху Вас или Ваши близки е извън рамките на закона. Всяко отклонение от законовите методи е неприемливо и е Ваше право незабавно да потърсите юридическа и институционална помощ в такъв случай.

Съветваме Ви, за да не се стига до такъв тип неприятности, които могат да се отразят негативно, да прецените внимателно възможността за коректно изплащане на заема, преди да подпишете договор с фирма.

Вие сте тук