Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Това е предпазна мярка от тяхна страна при положение, че не могат да се свържат с Вас и има просрочване на задължения по кредита Ви.

Все пак трябва да знаете, че Вашето задължение може да бъде прехвърлено към свързано с Вас лице, единствено ако в договора съществува такава клауза и са посочени съответните данни на трето лице, за което то се е съгласило писмено. Това лице се нарича гарант по заема.

Ако компанията или трети лица надвишат своите права и осъществяват неправомерен натиск върху Ваши близки, Вие имате право да подадете жалба към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП) или да се обърнете към органите на МВР, ако случаят го изисква.

Вие сте тук