Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

За тази цел е необходимо да се обърнете към някоя от банковите институции или клон на БНБ. Справката се извършва лично или чрез нотариално упълномощено от Вас лице.

За да получите информация трябва да внесете заявление образец, да носите лична карта или нотариално пълномощно, ако представлявате трети човек и докуемент за платена такса. Според разпоредбите на БНБ ако сте физическо лице, може да направите безплатна справка в рамките на 1 година, ако желаете след това допълнителна справка ще трябва да заплатите 10 лв.

Ако желаете да се възползвате от спешна справка, в рамките на 4 часа от заявлението, цената за физически лица е 15 лв. Ако сте юридическо лице или едноличен търговец заплащате такса от 50 лв. за нормална проверка, а за експресна справка – 75 лв. Може да заплатите услугата на каса или по банков път по сметка на БНБ:

Българска Народна Банка

IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23
BIC: BNBGBGSD

Вие сте тук