Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Ако сте юридическо или физическо лице имате възможност да кандидатствате във Вашата банка за издаване на банкова гаранция за връщане на кредит, след като сключите договора с компанията, която Ви е одобрила за взимането на кредита. Тук трябва да се вземе предвид, че банката ще гарантира на компанията, която Ви отпуска заема, връщането, единствено на главницата по кредита.

Трябва да вземето под внимание факта, че някои от фирмите-кредитори изискват банковата гаранция да е издадена върху цялата сума, за целия период на договора. За да получите такъв тип банкова гаранция ще трябва да обезпечите гаранцията с допустимите обезпечения според българското законодателство и според условията на Вашата банка. Важно е да се знае, че приетите обезпечения се застраховат допълнително срещу риск в полза на банката. Фирмите-кредитори имат изискване банковата гаранция да е издадена в тридневен срок от сключване на договора за заем. Ако не успеете да осигурите банкова гаранция в този срок ще Ви бъде начислена лихва, която трябва да е описана в договора за заем, който сте подписали.

Компаниите предлагат и опцията да обезпечите кредита си чрез предоставяне на достъп до лична банкова сметка, по която Ви превеждат заплата (ако сте физическо лице) или до фирмена (по която минава оборота на компанията Ви), за да гарантира връщането на заема, таксите и лихвите по него.

Обезпечението с двама гаранти означава, че двама души, избрани от Вас, гарантират с лични средства за Вашата кредитоспособност. Имайте предвид, че ако вземете бърз кредит и във времето Вашата финансова ситуация се промени и нямате възможност да внасяте вноски по своя кредит, тогава компаниите имат право да потърсят остатъка от сумата от двамата гаранти по обезпечението на кредита и това е предварително уредено в договора, който сте подписали. В подобни случаи компанията има право чрез Частен Съдебен Изпълнител да запорира частично заплатите на гарантите, за да си възвърне дадената сума.

Някои компании предлагат опцията, ако не разполагате с двама гаранти или с изискуемите документи, да Ви осигурят гаранция от трето дружество, като компанията за бърз кредит заплаща таксата вместо Вас за тази услуга и след това я добавя и разсрочва към Вашия кредит и Вие заплащате за това.

Запис на заповед, което представлява легално безусловно писмено обещание (документ, който остава при фирмата за бърз кредит) от Ваша страна към фирмата-кредитор, че в определен срок и на падежна дата ще изплащате вноските по кредита си и всички съпътстващи лихви и такси по него. При коректно плащане на кредита на падежните дати, изисквайте отразяване на вноските в запис на заповедта. Ако просрочите една или повече вноски или решите да не плащате своя кредит, на база запис на заповедта фирмата-кредитор ще поиска предсрочно пълно погасяване на кредита. Съдебните процедури, които следват са заповедно производство (бързо производство) или исково производство (тук сроковете са по-дълги).

Ако ви осъдят по бързото производство може да възразите в срок от 2 седмици срещу издадената заповед, но ако не възразите Частен съдебен изпълнител принудително ще оцени собствеността Ви и ще събере дължимото до размера на заема, държавната глоба и таксата на Частния съдебен изпълнител.

Ако сте подписали запис на заповед и коректно сте изплатили своя заем към фирмата-кредитор трябва да изискате запис на заповед да Ви бъде върната или унищожена.

Вие сте тук