Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Поради високо рисковия характер на този бранш и административните такси по всеки кредит компаниите въвеждат различни типове такси, които не са директно свързани с Годишния Процент на Разходите. Всяка небанкова финансова институция подхожда индивидуално в случая, като таксите, които се начисляват варират в зависимост от размера на исканата сума.

Пример за такса, която ще бъде начислявана отделно от ГПР е юридическа и легална обработка на документите или посещение в дома от кредитен консултант на дадена компания, такса за поръчителство, ако Вие не може да осигурите такова или такса-неустойка за невъзможност от Ваша страна да осигурите в тридневен срок, след взимане на заема, двама гаранти.

Всяка компания е задължена предварително да Ви уведоми писмено и устно за размера на таксите, които начислява върху кредита. Всички такси и лихви, както и цялостната цена на Вашия заем трябва да бъдат надлежно, ясно и коректно описани във договора, който Ви предлагат да подпишете. Ваше право е да изискате такава информация, ако тя не е посочена в техните уебсайтове, предложения и информационни брошури.

Вие сте тук