Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

1. Да получите пълна безплатна информация за лихвите и таксите по кредита онлайн (електронен формат), на хартиен или друг носител. Информацията трябва да ясна, точна без скрити текстове или уловки.
Информацията се дава във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

2. Ваше право е да изискате предварителен договор за бърз заем, където трябва да е описана цялата информация относно взаимоотношенията и задълженията Ви с и към кредиторът, кредитният посредник или консултант. Всички текстове трябва да бъдат написани на ясен, отчетлив Български език с ЕДНАКЪВ ПО РАЗМЕР ФОРМАТ И РАЗМЕР ШРИФТ.

3. Ако кандидатствате онлайн – да получите същите документи, описани по-горе.

4. Ако кандидатствате за парични средства в офис или друго търговско помещение на кредитор - да получите ясна и точна информация от служителите в писмен вид относно всички общи условия, срокове, лихви и такси, свързани с евентуалния заем.

5. Ако кредиторът има допълнителни условия или информация, която съпътства кандидатстването е длъжен да Ви предостави тази информация на хартиен носител, който служи като отделен документ, прикрепен към основния стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредити.

6. Ако кандидатствате по телефон:

По закон кредиторът е длъжен да Ви предостави информация относно общия размер на кредита и всички условия по кандидатстването и усвояването му, точния срок на договора, условията при разсрочване или погасяване на вноски, Годишен Процент на Разходите и други лихви, всички такси по кредита и крайната обща сума, с която се задължавате към кредитора.

7. Ваше право е да се откажете от предлагания, неусвоен кредит, без да заплащате такси и комисионни.

Вие сте тук