Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

При формиране на решение дали да Ви отпуснат бърз заем, компаниите изготвят Ваш финансов профил или тъй наречения скоринг (точкова система) на база различни проверки. Фирмите-кредитори правят справки за Вас в Централния кредитен регистър, за да се види кредитната Ви задлъжнялост, разглеждат се моментните доказуеми доходи, които сте обявили, че получавате от различни източници, Вашият социален и здравно-осигурителен статус (дали плащате осигуровките си навреме), както и Вашата възраст и на тази основа компанията решава дали сте в състояние да обслужвате кредита си, ако той Ви бъде отпуснат.

Най-честите причини поради, които дадена компания би отказала да Ви даде бърз заем могат да бъдат: необслужван текущ кредит, просрочие на една или повече вноски по Ваш кредит, съдебно производство срещу Вас, заради неизплатен кредит към дадена финансова институция, недостатъчна възраст за кандидатстване (над 18 г., при някои компании над 21 г.), невнесени здравни и социални осигуровки, невъзможност за доказване на доход.

Ако са Ви отказали бърз кредит от една компания, 24pari.com Ви улеснява като изпраща Вашата заявка към следваща компания, ако и тя откаже, към друга и тн. Целта е да Ви дадем максимален шанс Вашата апликация да съвпадне с изискванията на дадена фирма и сумата и периодът, за които кандидатствате да бъдат одобрени. Различните компании имат различен тип критерии, които е нужно да покриете, за да Ви отпуснат бърз заем, но имайте предвид, че основните параметри, които са изброени по-горе ще бъдат взети предвид от всички компании.

Вие сте тук