Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

На практика това е като цяло картината погледнато съвсем повърхностно. Но в действителност има и много голяма разлика в лихвите и таксите за двете услуги, което е от основно значение за потребителя, и е добре да обърне внимание на това преди да подпише договор и получи сумата.

Сравнение на двете услуги

Ако направим съпоставка на предимства и недостатъци на двете услуги, всяка една ще има своите силни страни и също така слаби, защото те са коренно различни услуги от гледна точка на тяхното приложение.

Например, ако трябват пари в размер на 1 000 лв, бързите заеми са много добър вариант, ако сумата има възможност да бъде върнете в рамките на договорените вноски и договора.

Когато говорим за по-големи суми в порядъка на 3-4 000 лв и дори повече, потребителското кредитиране от банки е наистина по-изгодния вариант. И това е изцяло обвързано с лихвите, таксите и цената на услугата.

Цената на двата вида кредити

В началото кредитите от тип 'бързи' стартираха с много високи лихвени проценти и това беше пряко обвързано с риска, който приема фирмата отпускаща парите. Също сред този вид услуги имаше известен немалък процент на 'лоши' или невърнати заеми. Това е предпоставка и услугата да е на по-висока цена, защото е по-рискова за фирмата.

При нужда от по-големи суми надвишаващи 3-4 000 лв, ако бъде взет бърз кредит и бъде разсрочен за период от 1-2 години сумата може определено да нарастне значително, особено ако има и забавяне на погасяването на вноските. Поради тази причина имаше и много информация за потребители, които са изпаднали в сложна ситуация, поради висока нарастналата сума за връщане.

С влизането в сила на новите промени в закона за потребителското кредитиране има ограничение в лихвения процент, който да се изисква от фирмите, но сред много тях се появиха допълнителни такси и изискване за поръчител, което преди това не беше нужно (и това беше едно от големите предимства на тази услуга).

Смисълът на всяка една кредитна услуга

Ако погледнем на изначалния смисъл на бързия заем, той е предоставен като идея за оборотни средства до следваща заплата. И той е насочен към хора, които нямат кредитни карти, не отговарят на изискванията на банките и т.н. Това е цялата идея да се появи такава услуга.

Вече с времето и развитието й, тя се превърне като 'алтернатива' на добре познатите потребителски заеми, които се отдават от банки и имат съответните изисквания, за да предоставят по-изгодните лихви и разсрочване за по-дълъг период.

В случай, че се погледне по-общо върху двете услуги, то потребителските биват по-изгоден вариант, ако става дума за по-големи суми и съответно бъдат разсрочени във времето, но трябва да се покрият изискванията на банката. При тях парите може да се ползват за закупуване на автомобил, ремонт, обучение, пътуване или нещо друго.

Иначе добре познатия на всички бърз (експресен, спешен) кредит е за покриване на неочаквани разходи, по-малко суми и по-бързо връщане. Тяхното познато приложение в плащане на наем, сметки, спешен малък ремонт или подмяна на домакински уред и други.

Вие сте тук