Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Какво трябва да „гледат“ и да имат пред вид клиентите, които търсят „бърз кредит“?

Категорично на първо място, и въпреки широко рекламираните не просто „бързи“, а почти „мигновенни“ кредити – Не бързайте! Приемам, че термина „бърз кредит“ е просто рекламен подход към клиента. Отпускането на един кредит /заедно с усвояването на отпуснатите средства/ в рамките няколко часа, или дори в рамките на един работен ден, също е „бързо кредитиране“.

Наистина понякога парите трябват бързо, но по-добре е всеки да е добре запознат с условията при които договаря кредита – сума, срок, цена, начин на погасяване, обезпечаване, такси, неустойки, застраховки, гаранции, възможност за предварително погасяване и т.н.. Понякога зад „евтин“ кредит може със закъснение да се открие скрито оскъпяване. Не във всеки случай това обаче трябва да се отъждествява със некоректно отношение от страна на кредитора.

Просто поведение от типа „парите ми трябват бързо, давай да подписвам, пък после ще се оправям някак си“ е непрепоръчително. Така само може с решаването на един проблем да се създаде друг по-голям.

Какви тенденции забелязвате на пазара и нуждите на хората?

Съвсем в реда на нещата е да изтеглиш кредит. Още повече при наличното обилно предлагане на такъв тип продукт. Дори и да не бъде наречена придобита финансова култура, със сигурност много хора вече имат натрупан положителен опит с обслужването на „бързи заеми“. Това им позволява да са много избирателни, когато теглят нов кредит.

Абсолютно отчетливо като тенденция е хората да търсят кредитни продукти, които да са съобразени с конкретната нужда, и оттам и параметри на кредита – срок, гъвкава схема на погасяване, възможности за предоговаряне на договорени условия и след всичко това да са убедени, че цената на кредита отговаря на това дали този кредит ще им свърши добре работа и дали си заслужава дадена нужда да бъде решена чрез теглене на кредит. Днес, всички потребители на „бързи заеми“ отдават голямо значение на качественото експлоатиране на създадените във времето коректни отношения и доверие с кредиторите.

Осъзнаването на значението на натрупаният авторитет създаден с коректното обслужване на кредитите мотивира кредитополучателите към постоянна финансова дисциплина. По този начин всеки, който търси кредит, ще отиде там където вече е бил разбран и е получавал заем и преди.

Колкото до самият пазар на такива кредити от гледна точка на кредиторите – трябва да бъдеш гъвкъв, да даваш обоснована цена за продукта си и най-вече да предизвикваш доверие. Клиента вече е изключително избирателен и това е нещо положително като развитие. Процеса на бурно свръхпредлагане и ползване на бързи кредити вече е приключил. Вече всеки кредитор се съобразява с взискателността и обоснованите предпочитания и очаквания на кредитоискателите.

Как бихте описали своята компания и какво я прави различна на пазара, това което би заинтересувало клиента да избере Вас?

"Рива Кредит" ООД предлага кредитните си продукти в Пловдив и региона. Начините за контакт с клиентите на дружеството са чрез посещение в нашия офис и чрез кредитен посредник на място и във време удобни за кредитоискателя. Отчитаме факта, че зад всевъзможните и по някой път и доста находчиви наименования на кредитни продукти, които се предлагат на пазара на бързи заеми, всъщност става дума за едни и същи неща.

Оттам тръгваме ние, стремим се да представим себе си и това което предлагаме по по-разбираем и приемлив начин. Всичко започва от това, че държим на прекия жив контакт с клиента, изслушваме го с внимание, и предлагаме точно това, което смятаме, че от него има нужда и ще му свърши работа. Сключваме договор за кредит едва когато клиента ни е прочел в него това, което вече му е предложено и договорено с него.

Държим да се знае, че не сключваме кредитна сделка, заради самата нея или заради един клиент повече за дружеството. Отпускаме "Рива кредит" само когато сме убедени, че това може да помогне на клиента ни, а не просто за да обслужва един кредит в повече. В нашата практика се случва често да убеждаваме кредитоискатели, че са достигнали максимума на възможностите си да акумулират нови кредити и да ги обслужват и, че е време да се съсредоточат върху тяхното намаляване като обем и вноски.

Не акцентираме върху наименования на кредитни продукти, но е сигурно, че всеки одобрен от нас "Рива бърз кредит" би могъл да се нарече на името на кредитоискателя, защото е съобразен точно с него и с нуждите му. Вярваме, че "Пари в нужда се познават".

Препоръчителна практика при ситуация с проблемен кредит и как клиента да излезе от нея?

Основно правило - разговаряй с кредиторите си. Важно е обаче да бъдеш подготвен и да информираш за проблемната ситуация от която да се вижда, че я разбираш и осъзнаваш. В "Рива Кредит" внимателна анализираме получената информация от кредитополучателя и я обсъждаме в детайли. Всъщност в случая може да се каже, че обсъждаме нова кредитна сделка, само, че този път тя е проблемна.

Обсъждаме с клиента всичко - защо се е стигнало до това положение, каква е промяната на доходите, какви са доходите към момента, очаквани напред във времето доходи, възможности за реализация от самия кредитополучател на активи, които могат да донесат доход и т.н..

Анализира се състоянието на дълга към "Рива Кредит", възможностите за неговото преструктуриране, промяна в схемата и начина на погасяване, съобразено изцяло с новата проблемна ситуация. В почти всички случаи се намира решение, което помага на кредитополучателя да обслужва сравнително редовно дълга, докато се стабилизира финансовото му състояние.

Необходимо е обаче отговорно и коректно поведение и отношение от страна на кредитополучателя. Разбира се има ситуации, при които много от изброените по-горе фактори и условия не са налице, и в този случай "Рива Кредит" се придържа към съответните клаузи от сключения с кредитополучателя договор за кредит относно събиране на дължимите суми.

Какви клиенти могат да кандидатстват за кредит в "Рива Кредит"?

Приемам въпроса дали изброените по-натам категориии лица могат да кандидастват за бърз кредит в "Рива Кредит". Имаме практика да отпускаме кредити на лица без трудов договор /лица, които не са ангажирани според изисквнията на трудовото законодателство/, но отбелязвам, че това са редки случаи. При такава ситуация се интересуваме от текущото състояние на кредитите /ако има такива/ на кредитоискателя, от кредитната му история /ако има такава/, и от възможността да се предложи съдлъжник /на постоянен  трудов договор, с добра кредитна история/, като страна по договора за кредит.

Студенти - студентите на които сме отпуснали кредити към момента, едновременно с обучението си, също така работят с временна или постоянна ангажираност. Тук също така са важни от значение фактори като доходи на родители, възможност за присъединяване на съдлъжник по договора за кредит, доказана добра кредитна история на кредитоискателя и т.н.

Пенсионери - важи същият подход както при студентите - размер на пенсия, наличие на трудова ангажираност по договор, имотна собственост, доходи на домакинство, възможност за ангажиране на съдлъжник, и т.н.

Вие сте тук