Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Дотук добре, и кредитора и кредитополучателя са доволни от приключената сделка. Ползата от рефинансирането на кредит е безспорна за кредитополучателя - издължен заем, чиста кредитна история в Централния кредитен регистър и оттам запазен чист профил на качествен кредитоползвател.

Това обаче е добрият вариант на развитие на нещата. Но какво се случва, ако преминаването от кредит в кредит се прави постоянно, дори за няколко съществуващи кредити?

 • На първо място се губи ползата от първоначалната цел на изтегления кредит /например да се плати такса за обучение, ел. енергия, парно и т.н./, като дори тази първоначална цел вече е забравена, не се помни за какво е изтеглен "бързият заем".
 • На второ място, използваните като кредит средства вече са се оскъпили многократно - ако се направи сметка за това колко лихви и такси са платени многократно за един и същ повод, то сигурно е, че платените лихви и такси превишават в пъти изтеглените суми като "бърз заем" /всъщност той вече отдавна не е "бърз заем"/.
 • На трето място - отлагането на окончателното връщане на един "бърз кредит" води до нуждата от изтегляне на следващ нов и след това отново и отново . Резултата се формулира само по един начин - "свръхзадлъжнялост",  превишаваща значително финансовите възможности на кредитоползвателя и попадане в порочния кръг "от кредит в кредит до живот".
 • На четвърто място - това което отдавна се е опитвал да избегне един такъв кредитоползвател -  реакцията на финансиращите институции, които в крайна сметка се изразяват в едно - принудително събиране на дължимите суми, чрез предвидените законови действия.
 • На пето място - ефекта от случващото се, се отразява крайно негативно и сриващо както за длъжника, така и на неговото обкръжение /семейство, домакинство и т.н./. На шесто място - профила на редовен и коректен кредитоползвател вече не съществува, вече никой не иска да си има работа с такъв кредитоискател. Остават натрупаните дългове.

Какво правим в "Рива Кредит", когато от нас се иска да рефинансираме "бърз заем"?

 • - Изискваме необходимата информация за задлъжнялостта на даден кредитоискател. Анализираме в детайли всеки един съществуващ кредит като дата на изтегляне, срок за връщане и договорена вноска по кредита.
 • - Изискваме информация за цената на която са изтеглени кредита или кредитите
 • - Изискваме от клиента информация за неговите доходи /при необходимост и на други членове от семейството му или домакинството му/.
 • - Изискваме информация за причините за регистрирана лоша кредитна история или текущи просрочия по заеми, ако има такива.

На база на събраната информация:

 • - ако преценим, че клиента разполага с чист доход, който може да обслужва новото задължение към нас, което е покрило и обединило други съществуващи задължения
 • - ако преценим, че при по-изгодни условия и приемлива погасителна вноска, клиента ще бъде облекчен значително при обслужване на кредитите си, и те няма да бъдат допълнително оскъпени и дори ще му останат свободни средства
 • - ако преценим, че това няма да е поредното рефинансиране на отдавна възникнали задължения на кредитоискателя 
 • - ако преценим, че кредитното поведение на клиента е с тенденция на намаляване на задълженията му

С удоволствие бихме работили с такъв кредитоискател. Но дори и в обратният случай - при отказ, разумният кредитоискател би оценил факта, че не можем да бъдем партньори в сделка, която още повече би влошила финансовото му състояние и не би решила дори временно неговият проблем.

Вие сте тук