Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

Поради тази причини такива потребители може да искат да изтеглят заем от компания, която не извършва този вид проверка. Наистина това би било удобно за клиента, но за самата компания този източник на информация е един от основните за да се вземе решение.

Компаниите, които могат да правят такава справка са регистрирани като Финансова институция - Банкова или Небанкова, съответно имат пуснато заявление и одобрен достъп за справка.

Официално по уеб сайтовете на компаниите не е посочено детайлно дали правят такава проверка и дали е основна за взимането на решение. Разбира се в детайлното описание на услугата, в общи условия, договори или други места може да се срещне текст от вида 'проверка на данните на ползвателя' или нещо друго, което е част от процеса.

Трудно ще намерите фирма, която ще Ви отпусне заем, без да е има нещо, което ще гарантира връщането на парите.

Ако се погледне една реална ситуация за отдаване на кредит, тя е обвързана доста с това на база каква информация сумата ще бъде отпусната.

Реално след като молбата е изпратена към 'централата', там не се събира съвещание или да почнат всички да мислят какво да направят и дали да бъде одобрен клиента.

За да бъде взето решение се взимат доста критерии като:

  • настоящи месечни доходи
  • резултат от ЦКР
  • размер на желаната сума
  • заявен период за връщане на сумата
  • има ли гарант/поръчител
  • и други фактори според политиката на компанията

В случай на лош ЦКР резултат

При вариант с такава ситуация е добре да сте покрили всички свои задължение, ако сте имали такива и да се без други кредити. На всеки може да му се случи труден финансов проблем и за това, след като вече е решен, не е чак толкова фатално.

Когато имате негативна справка в ЦКР, но всичко е коректно и имат постоянни месечни доходи може да обсъдите това с компанията, която ще ползвате. Наистина може да има увеличение на риска за компанията, което да се отрази на такси, лихви или други.

Някои компании може да се обърнат към Вас за намиране на поръчител и по този начин всякакъв резултат от ЦКР да бъде без тежест. Определено тук е добре Вашият поръчител/гарант да няма негативен резултат или да е в заеми.

Кои компании не правят резултат в ЦКР или не придават тежест на този резултат?

  • по-изгодно е да намерите услуга, която не е толкова скъпа и да проверите как да договорите условията
  • да имате резервен вариант с ползване на поръчител
  • може да изберете списък с компании и да се свържете с всички тях по имейл /което е 100% безплатно/

Повече информация и отговори на много въпроси относно ЦКР може да намерите на официалния сайт на БНБ.

Вие сте тук